\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
4161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
5258Autyzm - problematyka prawna150.00
6257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
7240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
8273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
986E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
10306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1139Edukacja medialna150.00
1237Efektywna komunikacja w szkole100.00
13243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
14245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
15244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
16246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
17255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
18261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
19333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
20325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
21331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
22330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
23329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
24337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
25336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
26328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
27335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
28334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
29332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
30327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
31339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
32338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
33326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3478Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
35218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
393Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
40212Kreatywny nauczyciel180.00
4156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
42241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
43192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
44307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
4540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
46242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
48319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
49320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
51321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
52314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
53310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
546Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
55288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
56224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5788Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
58247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
59223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
60289Pedagogika rodziny100.00
61282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6297Praca z uczniem zdolnym100.00
6377Prawo w pracy nauczyciela100.00
64222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
65249Profesjonalny doradca kariery120.00
6649Profilaktyka przemocy w szkole120.00
67215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
68309Przyczyny i skutki agresji100.00
6960Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
70217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
71292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7210Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
739Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
74118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
75281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7628Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7758Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7859Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7966Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
8027Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
8174Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
82190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
84219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
85162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
86293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
87103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
88216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
89117Uczeń z dysleksją80.00
90274Uniwersytet dla rodziców120.00
9121Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
92135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
93150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
94221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
95148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
96308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
97313Wychowanie do wartości90.00
9838Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
99269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
100193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
10199Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
102201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
103112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
104111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
105203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
106167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
107206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
108195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
109100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1101Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
111159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
112119ABC doradcy zawodowego120.00
113267Animator czasu wolnego150.00
114277Asystent rodziny200.00
115312Autoprezentacja150.00
116123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
117271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
118163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
119121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
120133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
121300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12272Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
123280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
124197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
125296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
126311Mowa ciała150.00
12771Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
128270Odnowa biologiczna150.00
129146Podstawowe zasady składu gazet150.00
130124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
131250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
132303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
133279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
134173Problematyka zawodoznawstwa150.00
135210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
136248Profesjonalny doradca kariery120.00
137166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
138152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
139145Public relations w praktyce 150.00
140322Radzenie sobie ze stresem90.00
141208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
142136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14373Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
144142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
145278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
146272Techniki relaksacji150.00
147268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14845Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
149304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
150153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
151297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
152290Tworzenie testów i ankiet online120.00
153213Uniwersystet dla rodziców120.00
154125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
155126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
156181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15767Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
158194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15968Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
160129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
161251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
162252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
163253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
164256Kurs języka migowego 500.00
165131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
166132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16742Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
168214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
169186Mediacje kryzysowe200.00
170185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
171187Mediacje rozwodowe200.00
172168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
173156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
174205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
175171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
176188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
177170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
178196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
179120Protezy nylonowe1000.00
18091Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18176Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
182191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
183172Specjalista ds. kadr i płac350.00
184202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
185260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18641Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
187169Techniki mediacji i negocjacji200.00
188160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
189127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00